Nowe Trendy mieszkaniowe  związane z COVID 19 

Warto zauważyć, że walory inwestycyjne nieruchomości, takie jak wzrost wartości oraz regularny zysk z najmu, od zawsze były ściśle skorelowane z miejscem przebywania coraz większych skupisk ludności.

Według piramidy Maslow’a ludzie dążą do zaspokojenia pięciu najważniejszych potrzeb. Trzy z nich, które wpływają bezpośrednio na trendy związane z zamieszkaniem to:

  • potrzeby fizjologiczne, które mogą zaspokoić m.in. dzięki zakupom żywności czy środków higienicznych,
  • potrzebę bezpieczeństwa, którą mogą zaspokoić wynajmując lub kupując dom czy mieszkanie,
  • potrzebę samorealizacji, którą mogą zaspokajać na przykład poprzez naukę i pracę;

Ceny nieruchomości mieszkalnych, biurowych, komercyjnych i gastronomicznych zlokalizowanych w zatłoczonych miastach w minionych latach permanentnie rosły na wartości. Wynikało to ze zwiększającej się liczby osób aktywnych zawodowo, które poszukiwały mieszkania blisko miejsca pracy lub nauki, a dostęp do nieruchomości komercyjnych w najbliższej okolicy pozwalał im zaspokajać pozostałe potrzeby.

Można postawić hipotezę, że w ostatnich latach wybór nieruchomości mieszkalnych podporządkowany był głównie miejscu pracy lub nauki i wyglądał następująco:

 

Co, jeżeli jesteśmy obecnie świadkami społecznego disruptive innovation w komunikacji na odległość, na skalę globalną?

disruptive innovation – innowacje przełomowe, radykalna zmiana dotychczasowego modelu istnienia i definiowania rzeczywistości

Pierwsza fala pandemii COVID-19 i wynikający z niej czasowy lockdown, narzucony wiosną 2020 roku, znacząco wpłynęły na zmianę trybu pracy i nauki, miejsca zamieszkania, a także zachowań związanych z jedzeniem i zakupami. Korporacje musiały szybko wdrożyć pracę zdalną (home office) i zaufać, że nie stracą na efektywności. Pracownicy równie szybko musieli nauczyć się korzystać z dobrodziejstw Internetu i dostosować swoje mieszkania do efektywnej pracy.

Identyczne zmiany wdrożono na uczelniach wyższych, w szkołach i przedszkolach. Cały świat, dosłownie w ciągu jednego kwartału, zagościł w Internecie realizując codzienne obowiązki online, co było dotąd niewyobrażalne. Firma Sensor Tower poinformowała w swoim raporcie, że pandemia miała bezprecedensowy wpływ na rynek aplikacji mobilnych. Tylko w II kwartale 2020 roku aplikacje biznesowe, edukacyjne czy fitness pobierane były kilkukrotnie częściej niż w 2019 roku. Pobrania wszystkich aplikacji na całym świecie osiągnęły rekordowy poziom 37,8 mld, co stanowi wzrost o 31,7% rok do roku!

To co się wydarzyło i trwa nadal już na zawsze zmieni naszą rzeczywistość, a definicja disruptive nakazuje poukładać wszystko na nowo.

Baza danych 60000  potencjalnych klientów.

Sieć doradców i partnerów zewnętrznych

Wiedza i doświadczenie w marketingu

Wiedza i doświadczenie w sprzedaży gruntów

Ponad 100 mln zł kończących się inwestycji do 2023 roku 

Wsparcie spółek z grupy kapitałowej

Pomyśl, jak w nowej rzeczywistości będą zachowywać się ludzie, a wraz z ich decyzjami rynek nieruchomości?

Simon Moriarty, dyrektor firmy Mintel Trends regionu EMEA, odkrywa 7 czynników wpływających na zachowanie konsumentów i ich oddziaływanie na rynki w ciągu najbliższej dekady 2020-2030. Wśród nich aż 5 czynników – DOBROSTAN, OTOCZENIE, TECHNOLOGIE, WARTOŚCI oraz DOŚWIADCZENIA – determinują możliwość wyboru zupełnie nowych miejsc zamieszkania niż te dotychczasowe. 

Przebywając ze swoją rodziną przez kilka tygodni bez przerwy w domu, z powodu lockdown’u wiosną 2020, wiele osób doświadczyło, jak ważne dla równowagi psychicznej są wolna przestrzeń i rozwiązania, które wszystkim współmieszkańcom zapewnią komfort życia i pracy w spokoju. Okazało się, że kuchnia, salon i sypialnia w bloku to za mało, by utrzymać dobre relacje i szczęście wieloosobowej rodziny. Wyłączone z użytku parki czy place zabaw nie mogły dać im wytchnienia i dlatego w jednym momencie ludzie zapragnęli mieć na własność kawałek ziemi – z ogrodem, świeżym powietrzem i otwartą przestrzenią. COVID-19 przypomniał nam, gdzie jest nasza naturalna przestrzeń do życia i gdzie czujemy się najlepiej. 

Ma to bezpośredni wpływ na rynek nieruchomości – szczególnie sektor nieruchomości gruntowych – i zwiastuje mu hossę w najbliższych latach. 

Działki budowlane i grunty rekreacyjne w natarciu

Przedstawiciele wyżu demograficznego z lat ’70 i ’80 już od kilku lat przeprowadzają się ze swoimi rodzinami na peryferia dużych miast. Dobrze sytuowani mają mieszkania w centrum, ale marzą o własnym domu – z ogrodem, psem i kotem. Efekty tego trendu widać w ogromnym rozwoju aglomeracji i rozbudowie małych miast, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie metropolii. Jeśli ktoś z nich do tej pory tylko rozważał taką przeprowadzkę pandemia przyspieszy jego decyzję.

Osoby bezdzietne i dobrze usytuowane deklarują chęć posiadania drugiego miejsca zamieszkania – zupełnie niepowiązanego z dotychczasowym. Najchętniej w rejonach atrakcyjnych rekreacyjnie i turystycznie, takich jak Bałtyk, Warmia i Mazury czy polskie góry. Alternatywne miejsca zamieszkania będą przez nich używane zamiennie w odpowiednich porach roku. 

Wszystkie te trendy mają poparcie w większej elastyczności pracy i przyzwoleniu na pracę zdalną. Z badania przeprowadzonego przez Grupę Pracuj wynika, że 86% respondentów deklaruje chęć kontynuowania pracy zdalnej. Już przed pandemią system home office najbardziej popularny był w zinformatyzowanych sektorach gospodarki, których pracownicy należą również do najlepiej zarabiających, ceniących sobie swobodę i nowoczesne podejście do życia. Możliwym i poważnie rozważanym dziś przez wiele rodzin rozwiązaniem jest rezygnacja z pracy przez jednego z partnerów, jeśli tylko wysokość wynagrodzenia drugiego zapewnia rodzinie wystarczający komfort życia. Pracownicy i ich rodziny nie mają więc potrzeby pozostawać w nieatrakcyjnym w sytuacji pandemii dużym skupisku ludności, zagrażającym ich bezpieczeństwu

Dekada niezależności i mobilności zamieszkania

Skupiska ludności rozpraszają się w związku z zagrożeniem epidemiologicznym i nowymi możliwościami – popyt na popularne do tej pory nieruchomości może maleć, wraz z nim potencjalne zyski. Dlatego należy raz jeszcze przyjrzeć się temu rynkowi i wybrać nowych liderów branży. My stawiamy hipotezę, że najbliższa dekada, czyli lata 2020–2030, będzie należeć do nieruchomości gruntowych, czyli działek budowlanych, rekreacyjnych i rolnych.

Nowe trendy w turystyce oraz rekreacji 

Przeczytaj

 

tel. 786 843 743
office@ostoyacapital.eco

 

 

ul. Walońska 7/66, 50-413 Wrocław
www.ostoyacapital.eco