Relacje inwestorskie 

Informacje o spółce

Ostoya Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Walońska 7 lok. 66, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000608563, REGON 021315776, NIP 8971764833KRS, Kapitał Zakładowy 149.449,30 ZŁ opłacony w całości.

Ogłoszenia

17.09.2023

Pobierz dokument

05.06.2023

Pobierz dokument

05.12.2022

Pobierz dokument

21.09.2022

Pobierz dokument Pobierz dokument

08.09.2022

Pobierz dokument

02.02.2022

Pobierz dokument

27.12.2021

Pobierz dokument

16.08.2021

Pobierz dokument

08.06.2021

Pobierz dokument

27.01.2021

Pobierz dokument

24.12.2020

Pobierz dokument

26.11.2020

Pobierz dokument

27.10.2020

Pobierz dokument

28.09.2020

Pobierz dokument

06.08.2020

Pobierz dokument

 

tel. 786 843 743
biuro@ostoyacapital.pl

 

 

ul. Walońska 7/66, 50-413 Wrocław
www.ostoyacapital.eco