Dywersyfikacja posiadanych dotychczas papierów wartościowych

Polacy posiadają ponad 1,2 bln gotówki w bankach. Jej ilość nominalnie rośnie 10% średniorocznie od 10 lat, ale realnie gotówka ta traci na wartości -2,4%.

Za nami dopiero 30 lat kapitalizmu i wchodzimy właśnie w jego czwartą dekadę, ale jesteśmy młodym, niewyedukowanym finansowo społeczeństwem. Jeszcze nigdy w historii nie byliśmy tak bogaci, choć realnie jako społeczeństwo dążymy do zubożenia. Trzymając się kurczowo lokat bankowych jako naród w 2020 stracimy ponad 24 mld złotych na samej inflacji! W 2021 roku może być podobnie. Dla porównania: w największej aferze finansowej Getback (podobna zdarzała się w historii raz na 10 lat) straciliśmy jedynie 2,4 mld. złotych. Dla jednych była to ogromna tragedia, dla innych droga i cenna lekcja jak inwestować dalej, ale tym razem mądrze – stosując odpowiednią dywersyfikację.

Jesteśmy dziś świadkami digitalizacji edukacji, doradztwa oraz opieki i serwisu klienta. Dobre szkolenia są na wyciągnięcie ręki – korzystajmy z nich i zwiększajmy swoją wiedzę. Dzięki temu będziemy inwestować odważniej, ale mądrzej i dążyć do bogacenia się, co pozytywnie wpłynie na całe społeczeństwo!

Z jakich inwestycji budować mądry i odważny portfel inwestycyjny?

Inwestorzy indywidualni w Polsce mają dostęp do wielu sposobów pomnażania swoich oszczędności i lokowania kapitału. Większość z możliwych form inwestowania wymieniam poniżej. Jednocześnie segreguję je według 4 kluczowych kryteriów oceny stabilności inwestycji.

Co w praktyce oznaczają poszczególne 4 kryteria oceny stabilności?

1. INWESTYCJE STABILNE Z OCHRONĄ KAPITAŁU

Inwestor ma komfort i poczucie bezpieczeństwa, ponieważ ulokowane oszczędności w krótkim (0-2 lata), średnim (2-5 lat) i długim terminie (5+ lat) nie powinny utracić na wartości. Równocześnie jest w stanie prognozować, jaki minimalny zysk osiągnie w określonym czasie. Jest on zakontraktowany w umowie (np. umowie najmu lub warunkach emisji) albo skorelowany z inflacją (np. cena gruntów lub mieszkań).

Zdecydowana większość tych inwestycji nie jest dopuszczona do obrotu giełdowego, czego konsekwencją jest stabilność ceny, ale jednocześnie ograniczona płynność inwestycji. Objęte są umową lub kontraktem własności i zazwyczaj podlegają tzw. obrotowi wtórnemu, który wymaga czasu na sprzedaż.

2. INWESTYCJE NIEZALEŻNE OD BANKÓW I KONDYCJI SEKTORA FINANSOWEGO

Bardzo ważne w tych inwestycjach jest to, że w zdecydowanej większości nie są finansowane długiem. Ich własność i wysokość zysków nie jest uzależniona od kosztu pozyskania kredytu, bowiem są one nabywane zwykle za gotówkę. Nie stosuje się również na tych inwestycjach instrumentów pochodnych, a także nie są przedmiotem zainteresowania zbiorowych form inwestowania, czyli obrotu giełdowego czy funduszy inwestycyjnych. W związku z tym bardzo często stają się obiektem zainteresowania i zyskują na wartości w przypadku kryzysów gospodarczych.

3. INWESTYCJE ZALEŻNE OD BANKÓW I RYNKÓW FINANSOWYCH

Te inwestycje są w centrum zainteresowania zdigitalizowanych rynków finansowych. Kondycja finansowa emitentów, oczekiwany zysk i/lub stabilność uzależnione są od koniunktury lokalnej lub globalnej, a także emocji Inwestorów. Zazwyczaj finansowane są długiem kreowanym przez banki. Często są przedmiotem zbiorowego inwestowania kapitału, poprzez dopuszczenie ich do obrotu giełdowego lub zainteresowania funduszy inwestycyjnych.

4. INWESTYCJE ZMIENNE Z OGRANICZONĄ OCHRONĄ KAPITAŁU / BRAKIEM OCHRONY KAPITAŁU

Inwestor nie ma komfortu i poczucia bezpieczeństwa związanego z utrzymaniem wartości wpłaconego kapitału. Nie jest w stanie przewidzieć prognozowanej stopy zwrotu w określonym czasie, bowiem zależy ona od zbyt wielu czynników rynkowychw większości przypadków od zachowań tłumu lub decyzji globalnej siły kapitału.

Cena inwestycji podlega wahaniom. Inwestor ma szansę osiągnąć ponadprzeciętne zyski w krótkim, średnim lub długim terminie, ale równie dobrze może doświadczyć bolesnego obsunięcia wartości kapitału. Stratę realizuje tylko wtedy, gdy sprzedaje inwestycje ze stratą. Jeśli nie sprzeda, tylko odpowiednio długo poczeka, to powinien odrobić. Inwestycje te powinny być nabywane raczej w długim terminie i sprzedawane w momencie osiągnięcia zaplanowanego wcześniej oczekiwanego zysku. 

 

Dlaczego nieruchomości gruntowe są wyjątkowym składnikiem portfela inwestycyjnego?

Ziemia jest połączeniem dwóch najlepszych kryteriów stabilności w czasach kryzysowych:

INWESTYCJE STABILNE Z OCHRONĄ KAPITAŁU – NIEZALEŻNE OD BANKÓW I RYNKÓW FINANSOWYCH

ZIEMIA – historycznie rosła na wartości szybciej niż inflacja. Jest jedynym na świecie majątkiem ograniczonym, niezbędnym do życia, a użytkowanym przez stale rosnącą liczbę ludzi. Ziemi nie da się wydrukować, wyprodukować, powielić, skopiować ani zbudować kolejnych jej pięter. Nie stworzono również instrumentów pochodnych ziemi i nie ma powszechnych, zbiorowych form inwestowania w ziemię takich jak giełda, fundusze inwestycyjne czy ETF. 

Ziemia to najstarsza i najbardziej pierwotna inwestycją na Świecie. W przeciwieństwie do złota, ziemia nie uległa digitalizacji w postaci instrumentów finansowych. Jest zatem jedynym majątkiem nieograniczonym, nieprzetworzonym i nieposiadającym swojej alternatywy.

Najbliższą alternatywą gruntów inwestycyjnych są lokaty bankowe, obligacje i inne nieruchomości

INWESTYCJE STABILNE Z OCHRONĄ KAPITAŁU, ALE ZALEŻNE OD BANKÓW I RYNKÓW FINANSOWYCH:

  • OBLIGACJE SKARBOWE – zysk uzależniony od Narodowego Banku Centralnego, który emituje obligacje skarbowe. Odsetki z góry znane, bo zakontraktowane w umowie, najczęściej są bliskie inflacji. Gwarantowane przez Rząd do pełnej wysokości zainwestowanego kapitału, bez względu na kwotę.
  • LOKATY BANKOWE – zysk uzależniony od polityki banków centralnych i banków komercyjnych, z góry znany bo zakontraktowany w umowie. Najczęściej zyski z lokaty bankowej są bliskie inflacji lub niższe niż inflacja. W Polskich bankach występuje gwarancja kapitału świadczona przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 100 000 EUR w jednym banku.
  • OBLIGACJE KORPORACYJNE – zabezpieczone hipoteką lub majątkiem trwałym łatwo zbywalnym – zysk oferuje emitent obligacji, czyli Spółka mała, średnia lub duża, która pożycza pieniądze od Inwestora na rozwój. Zysk z góry znany i zakontraktowany w umowie, wypłacany najczęściej w formie kwartalnych odsetek. Nie istnieje gwarancja zwrotu kapitału przez Rząd tak jak w przypadku lokat czy obligacji skarbowych, dlatego ważna jest analiza kondycji finansowej emitenta lub projektu biznesowego, a także odpowiednie zabezpieczenie obligacji realnym majątkiem łatwo zbywalnym, który nie utraci na wartości w okresie wykupu obligacji.
  • NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWE I KOMERCYJNE – zysk w postaci czynszów z najmu oraz ze wzrostu wartości nieruchomości w długim terminie. Należy pamiętać, że ulegają amortyzacji i kosztom remontów. Ulegają wahaniom cen, bo są wrażliwe na decyzje kredytowe banków, wskaźnik bezrobocia i PKB. Istotnym czynnikiem cenotwórczym są koszty budowy i rosnąca wartość ziemi.

Podsumowanie

  • Polacy zdecydowanie za dużo gotówki trzymają na lokatach bankowych, zarabiających blisko 0%. Tracimy przez to miliardy złotych rocznie z powodu inflacji.
  • Główną przyczyną kumulowania gotówki są obawy przed inwestowaniem, które wynikają z braku wiedzy, nierozumienia inwestycji lub strachu przed oszustwem.
  • Jeżeli kiedykolwiek zainwestowałeś w niezrozumiałe dla Ciebie instrumenty finansowe i poniosłeś stratę, nie obrażaj się na rynek. Wróć do inwestowania zaczynając od najstabilniejszych inwestycji niezależnych od koniunktury. Następnie ucz się zarządzania swoimi pieniędzmi, poświęcając na edukację finansową co najmniej 2 godziny tygodniowo. Digitalizacja edukacji zoptymalizuje Twój czas.
  • Doświadczaj kolejnych kroków dywersyfikacji portfela inwestycyjnego wraz z pogłębianiem wiedzy, a Twoja odwaga inwestycyjna będzie rosnąć stabilnie – tak, jak Twoje rozpoczęte Inwestycje!

Na jakość i bezpieczeństwo inwestycji wpływają również aspekty formalno-prawne, związane z zakupem, własnością i ewidencją inwestycji 

W ostatnich 2 latach zwiększyła się radykalnie jakość nadzoru nad instrumentami finansowymi. Mimo to, wielu Inwestorów, mających przykre doświadczenia z poprzedniej dekady, potrzebuje więcej czasu na zwiększenie wiedzy i przekonania do inwestycji na rynku kapitałowym.

Podejmując świadomą decyzję o pośredniczeniu w oferowaniu nieruchomości gruntowych – niebędących pod nadzorem KNF – zależało nam na jakości i niepodważalności inwestycji, którą może być zainteresowany Inwestor. Grunt, czyli kawałek ziemi, nabywa się na podstawie umowy zawieranej w formie aktu notarialnego w obecności Rejenta lub Asesora, zapoznawszy się uprzednio z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzeni, Księgą Wieczystą, dostępnością mediów, geodezją gruntu oraz dojazdem. Dlatego postawiliśmy na współpracę ze sprawdzonymi, doświadczonymi firmami, o co najmniej 10-letniej praktyce w inwestycjach i obrocie nieruchomościami ziemskimi.

Propozycję zakupu działki przez Inwestora warunkujemy kilkuletnią opieką nad gruntem w zakresie formalnym, technicznym, a nawet wizualnym, do czego zobowiązuje się broker ziemski. Wymagamy również od naszych partnerów, by uczestniczyli w obrocie wtórnym ziemi, czyli zbyciu i zrealizowaniu zysków dla Inwestora. Taki sposób inwestycji w ziemię jest bardzo komfortowy dla Klienta, ponieważ nie wymaga od niego zaangażowania czasu. Zależy nam, by inwestowanie w ziemię było możliwie bezobsługowe – tak jak w przypadku inwestowania w papiery wartościowe.

Second Home jako odpowiedź na potrzebę samorealizacji

Przeczytaj

 

tel. 786 843 743
office@ostoyacapital.eco

 

 

ul. Walońska 7/66, 50-413 Wrocław
www.ostoyacapital.eco