Administrator danych osobowych: Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Ostoya Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 7/66, zwana dalej Administratorem.

Cele i podstawy przetwarzania danych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych – przesyłania informacji handlowych w ramach usługi Newsletter pod wskazany adres e-mail (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO*– uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest marketing bezpośredni, w związku z udzieloną zgodą na przesyłanie informacji handlowych/udostępnienie danych do podmiotów powiązanych). W ramach wysyłania informacji handlowych będą wykorzystywane Państwa telekomunikacyjne urządzenia końcowe (np. telefon/komputer) oraz mogą być wykorzystywane automatyczne systemy wywołujące (np. narzędzia do wysyłania wiadomości e-mail w ramach korespodencji seryjnej).

Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane:

  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa 
  • Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT (w tym firmy hostingowe i firmy zapewniające rozwiązania w zakresie e-mail marketingu) przetwarzający dane na zlecenie administratorów.

Okres przechowywania: Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia  przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania bądź też wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych.

Prawa z zakresu ochrony danych: Posiadają Państwo prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
  • Wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisania się do usługi Newsletter.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Administrator nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

Punkt kontaktowy: Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych: Ostoya Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 7/66, adres e-mail:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ostoyacapital@inspektor-danych.info

* – RODO = Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)