10 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO INWESTOWAĆ W NIERUCHOMOŚCI SECOND HOME

 

POWÓD 8.

LAND DEVELOPMENT ZWIĘKSZA JAKOŚĆ USŁUG W POLSCE

 

 

Choć termin land development bywa jeszcze stosunkowo mało znany, to świadczone przez niego usługi zwiększają jakość w Polsce w zawrotnym tempie. Moda na flip na gruncie dotarła do nas z Zachodu, kiedy to inwestorzy w USA, Wielkiej Brytanii i Europie Zachodniej zaczęli zarabiać, zwiększając wartość ziemi. Czym więc tak naprawdę jest land development i jak wygląda zarabianie na gruncie w praktyce?

Czym jest Land Development?

Land development zajmuje się kształtowaniem wartości gruntu poprzez odpowiednie i zaplanowane działania dewelopera gruntowego. Doktor Katarzyna Kania z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie definiuje usługi land dewelopera jako działania koncentrujące się na podnoszeniu wartości gruntu poprzez przygotowanie go do zainwestowania. Zgodnie z danymi z Rocznika Statystycznego Rolnictwa 2021, Polskę – choć niezwykle zróżnicowaną geograficznie – w 90% zajmują użytki rolne i grunty leśne. W ostatniej dekadzie natomiast powierzchnia mieszkaniowa (wynosząca obecnie około 2,5%) zwiększyła się aż o 20%.

Wraz ze wzrostem populacji rośnie presja na zasoby, jakie dała nam ziemia

Pisaliśmy już o tym w poprzednim artykule. Z raportu opracowanego przez Departament Analiz Ekonomicznych PKO Bank Polski S.A. wynika, iż tylko w drugiej połowie 2021 roku mediana ceny ofertowej 1 m kw. działki budowlanej oraz budowlanej uzbrojonej wzrosła o 10% rok do roku. W ubiegłym roku znacząco zaczęły również rosnąć ceny działek rekreacyjnych i siedliskowych. Zróżnicowanie cen ofertowych z jednej strony jest efektem popytu na ziemię, który wyraża preferencje i potrzeby kupujących, z drugiej zaś dostępności działek, która  jest ograniczona.

Źródło: PONT info Nieruchomości, PKO Bank Polski

Te tendencje cenowe ilustrują konsekwencje pandemii, które na dobre zagościły w naszym życiu – jak chęć bycia blisko natury czy znalezienie idealnego miejsca do pracy zdalnej. To wszystko składa się na rosnącą popularność drugich domów i podtrzymywanie wysokich cen działek, szczególnie dobrze skomunikowanych i położonych w atrakcyjnych krajobrazowo regionach.

Deweloper gruntowy może realizować dwa modele biznesowe

Pierwsza strategia opiera się na usługach land development, czyli nabywaniu naturalnych enklaw będących unikatowymi gruntami rekreacyjnymi po cenach hurtowych, liczonych w hektarach. W kolejnym etapie następuje sprzedaż wydzielonych działek rekreacyjnych w zorganizowanych osadach po cenach jednostkowych, liczonych w metrach, realizując zysk z inwestycji. Strategia numer dwa polega na oferowaniu inwestorom unikatowych nieruchomości gruntowych oraz Second Home w zorganizowanych osadach rekreacyjnych z usługą opieki i serwisu. Tak właśnie działa Ostoya Capital S.A., pierwszy w Polsce planujący debiut na giełdzie land deweloper, którego misją jest tworzenie zupełnie nowych przestrzeni do życia i czerpania energii z natury.

Ziemia nie należy do człowieka, człowiek należy do Ziemi

Wódz Seattle

Flip na gruncie na przykładzie Osady Pokój – „Stobrawskiej Ostoi”

Osada Pokój to kompleks 122 działek budowlanych wpisujący się w krajobraz Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w województwie opolskim. Choć głównym celem było stworzenie dla inwestorów tzw. inwestycji antyinflacyjnej, która zadba o ich oszczędności i kapitał, to w trakcie oferty sprzedaży działek aż co trzeci klient deklaruje, że nie wyklucza budowy domu i zamieszkania w nim na stałe.

Przeszło 16-hektarowa działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe, co ułatwi i znacząco skróci proces podziału geodezyjnego, budowy dróg wewnętrznych, uzbrojenia osady w media, a w przyszłości uzyskania pozwolenia na budowę.

Skorzystanie z usług land dewelopera sprawia, że koszty wykonania dróg wewnętrznych i części wspólnych rozkładają się na właścicieli wszystkich działek. Pozwala to na otrzymanie efektu synergii kosztowej niemożliwej do osiągnięcia indywidualnie. Deweloper gruntowy ma więc zdecydowaną przewagę konkurencyjną wobec samodzielnego zakupu odosobnionej działki budowlanej.

Osada Pokój położona w sercu Stobrawskiego Parku Krajobrazowego na Opolszczyźnie

Inwestorzy chcący nabyć grunty często mierzą się z wieloma trudnościami

Analiza stanu prawnego czy geodezyjnego nieruchomości gruntowej bywa dużo trudniejsza niż podjęcie decyzji o zakupie kolejnego mieszkania. Z kolei zwiększone zainteresowanie atrakcyjnymi gruntami skutkuje trudnością w dotarciu do interesujących ofert – pojedyncze działki z największym potencjałem wzrostu wartości są już zazwyczaj w posiadaniu inwestorów lub osób zamożnych na wyłączne użytkowanie, ze względu na ich ograniczony charakter. Należy również mieć na uwadze, iż wyalienowane i zaniedbane nieruchomości rekreacyjne, nawet jeśli położone są w wyjątkowej lokalizacji, nie rosną na wartości tak szybko i nie osiągają satysfakcjonujących dochodów z najmu.

Z pomocą przychodzi land deweloper…

…który zajmuje się zakupem gruntów z możliwością zorganizowania osady, odszukaniem unikatowych lokalizacji rekreacyjnych, tworzeniem nowych przestrzeni, akceleracją i uzbrojeniem, a także wsparciem w komercjalizacji i zarządzaniu.

Jedno jest pewne: rola dewelopera gruntowego nabiera coraz większego znaczenia – nie tylko dla inwestorów chcących zarobić, ale także dla ludzi szukających własnego, wymarzonego miejsca na Ziemi.

Autorzy artykułu:

Bartosz Mazurek
Prezes Zarządu

Aleksandra Kolańczyk
Specjalista ds. Marketingu i Public Relations

POWÓD 9: ROSNĄCY POPYT NA NIERUCHOMOŚCI LUKSUSOWE NAPĘDZA RYNEK SECOND HOME

Poznaj 2 pozostałe powody, dla których warto inwestować w nieruchomości Second Home i działki rekreacyjne blisko natury. Śledź nasz cykl artykułów eksperckich i bądź na bieżąco!

Przeczytaj

 

tel. 786 843 743
biuro@ostoyacapital.pl

 

 

ul. Walońska 7/66, 50-413 Wrocław
www.ostoyacapital.pl